سیستمهای کنترلی هیدرولیک

سیستمهای کنترلی هیدرولیک به دو گروه اصلی دیجیتال و آنالوگ تقسیم می‌شوند. در سیستمهای دیجیتال پیام کنترلی به دو صورت روشن و خاموش ارسال می‌شود. سیلندر رفت و برگشتی شکل زیر که دارای کلید حدی است دارای نوعی سیستم کنترل دیجیتالی است. زمانی که پیستون به انتهای کورس می رسد، کلید حدی تحریک شده و با ارسال پیام به شیر کنترل، مسیر حرکت پیستون تغییر می‌کند. پیام ارسالی از یک وسیله آنالوگ به مقدار کمیت اندازه گیری شده بستگی دارد. این مقدار با توجه به محدودیت‌های تنظیم وسیله کنترلی دارای دامنه ای از تغییرات است. ترازوی عقربه ای نمونه ای از سیستم آنالوگ است. در این دستگاه حرکت عقربه تابعی از بار اعمالی به سیستم است. زمانیکه از اطلاعات خروجی سیستم برای کنترل سیستم استفاده شود، سیستم دارای فیدبک است. با توجه به اطلاعات فیدبک، سیستم کنترل می تواند به طور اتوماتیک یا توسط اپراتوری که این اطلاعات را روی یک صفحه ملاحظه می‌کند به ورودی‌ها پاسخ دهد. در یک سیستم گرمایش الکتریکی ترموستات دمای محیط را اندازه‌گیری کرده و آن را با دمای مطلوب مقایسه می‌کند. وقتی که دما به مقدار مطلوب رسید، سیستم خاموش می شود.

کنترل دیجیتال جک هیدرولیک

کنترل دیجیتال جک هیدرولیک

دیدگاه‌ها ۰

*
*