شیرهای کارتریج میله ای

شیرهای کارتریج میله‌ای برای تنظیم جبران فشار به کار می‌روند در این کشورها از میله های بلند شده استفاده شده مینا بر اساس پیکربندی شیر مسیر جریان را به آرامی باز می‌کنند یا می‌بندند این شیرها می‌توانند در حالت عادی بسیار برات باز باشند عملکرد شیر با شیوه که تحت آن میل کنترل می‌شود تعیین می‌گردد اکثر کارکردهای تنظیم فشار می توان توسط شیرها کارتریج انجام پذیرد میله ها در حالت عادی بسته برای تخلیه اضطراری فشار ایجاد ترتیب بارانداز متعادل کردن به عنوان می‌کنند در تنظیم کننده های جریان نوع فروگذار به کار می‌رود میوه ها در حالت عادی باز در شیرهای کم فشار شکن به عنوان جبران کننده فشار در کنترل های دبی نوع محدود کننده به کار می‌روند و از یک سیم کارت های بنام شده با حافظه داخلی به عنوان مرحله اصلی یک شیر اطمینان دوباره یا شیر دادن بنزین استفاده می‌شود.

شیر کارتریج هیدرولیک

شیر کارتریج هیدرولیک

دیدگاه‌ها ۰

*
*