شیر پروپشنال (تناسبی) هیدرولیکی چیست؟

شیرهای الکتروهیدرولیکی سلونوئیدی به صورت کنترل دیجیتال عمل می کنند زیرا در دو حالت خاموش یا روشن سلونوئید میله شیر تنها در یکی از چندین موقعیت ناپیوسته قرار می‌گیرد. یک شیر کنترل مسیر سلونوئیدی دو راهی دو حالتی تنها می‌تواند کاملاً باز که کاملاً بسته باشد. این نوع عملکرد دیجیتالی تغییرات شدید جریان و فشار را در مدار به دنبال دارد. در صورتی که شیر به آرامی بسته شود یک انتقال تدریجی بین دو حالات باز و بسته صورت می‌گیرد. برای تنظیم شیر های مورد استفاده در خطوط لوله بزرگ با هدف کنترل فرآیند از عملگرهای نیمه دورانی، موتورهای الکتریکی، گیربکس و موتور های پله ای استفاده می شود. به کمک این سیستم ها جریان سیال به صورت تدریجی در مدار برقرار می‌شود تا از ضربات ناشی از جریان های ناگهانی جلوگیری شود. از شیرهای عمل کنند راننده با موتور الکتریکی در سیستم های هیدرولیکی نیز استفاده می‌شود ولی این شیرها گران قیمت هستند و کاربرد محدودی در این مدارها دارند.

 

نیروی ناشی از آرمیچر یک سلونوئید دی سی به مقدار جریان ورودی به آن بستگی دارد. در طراحی سلونوئید شیرهای تناسبی از این خاصیت که نیروی اعمالی توسط آرمیچر متناسب با جریان الکتریکی ورودی به آرمیچر و مستقل از جابجایی آن است، استفاده می‌شود. مشخصه عملکرد سلونوئید یک‌شیر تناسبی در شکل زیر نشان داده شده است.

شیر پروپشنال چیست؟

شیر پروپشنال چیست؟

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*