شیر کارتریج بشقابی

در برخی طرح‌ها صفحه بشقابی داخل فضای خالی یا حفره نصب شده است. این صفحه به وسیله یک پوشش و یا صفحه فوقانی که تمام اتصالات فرمان را در بر دارد در محل خود نگه داشته می‌شود. برخی دیگر برای نصب در داخل فضای خالی استاندارد بعضی از شیرهای فشنگی استفاده می‌شوند. شکل زیر را ببینید. اجزای منطقی که صفحات بشقابی و یا میله ها را بالانس می‌کنند می‌توانند میزان شده و به عنوان کنترل کننده فشار به کار روند. ازنمونه های بالانس نشده صفحه بشقابی برای تغییر وضعیت کارکرد هایی نظیر کنترل مسیر و محدود کردن حرکت صفحه بشقابی برای کنترل دبی استفاده می شود.

 

مزایای اصلی شیرهای بشقابی شامل موارد زیر است:

دبی این شیر ها نسبت به ابعاد فیزیکی شان بسیار زیاد است. آب بندی آنها مناسب است. این شیرها به سرعت عمل می‌کنند و می‌توانند به آسانی خود را با تغییر وضعیت ملایم تطبیق دهد. در این شیرها شکل ظاهری صفحه بشقابی میله و نشیمنگاه قابل تغییر است و این باعث ایجاد ویژگی های متفاوت کاری پس از مونتاژ می‌شود. عیب اصلی این شیرها آن است که صفحات بشقابی بالانس نشده نسبت به تغییر فشار در همه راهگاه ها حساس بوده و می تواند سبب اختلال ناشی از پدیده موج ضربه ای در سیستم شود. بنابراین در طراحی مدار باید دقت  کرد و از کارکرد ایمن آنها مطمئن شد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*